Skylning med eddike i ører med eller uden dræn

Formålet er at rense øret for sekret og forebygge infektion.

Er specielt velegnet til drænbehandlede ører med hyppige flådepisoder.
Kan eventuelt benyttes 10-15 min. før drypning med øredråber ordineret af ørelægen.

Opskrift

Eddikevand

Blanding af 1 del eddike ( almindelig husholdningseddike ) og 9 dele kogt vand.
Blandingen skal have legemstemperatur , 37 grader ved anvendelse , da man ellers kan blive svimmel.

Fremgangsmåde

Skylningen udføres med en 20 ml. sprøjte eller øresprøjte. Sprøjten fyldes med blandingen , hvorefter øret skylles med moderat tryk på sprøjten. Der skylles indtil skyllevandet er rent.

Efter øreskylningen er det vigtigt at øret er tømt for vand.

Rengøring af sprøjten

Sprøjten skilles ad . Delene rengøres i sæbevand ( opvaskemiddel )- skylles ren i vand og tørres.